Esteettömyyslinkit

Skádja

17min Short 2022

Finnish premiere. Suomen ensi-ilta.

Meeting between two women in the woods strongly affects them both. Can they overcome their trauma? Music, movement and nature set the tone for a love story which echoes 17th century witch-hunts and past pains.


Kahden naisen tapaaminen metsässä vaikuttaa vahvasti heihin molempiin. Voivatko he voittaa traumansa? Musiikki, liike ja luonto sävyttävät rakkaustarinaa, jossa on viittauksia 1600-luvun noitavainoihin ja menneisyyden kipukohtiin.

Kieli

North saami

Maa

Sápmi/Norway