Esteettömyyslinkit

Samani | Down There

7min Experimental 2022

European premiere. Euroopan ensi-ilta.

Kalaallit Nunaat (Greenland) was a Danish colony for more than 300 years, and the cultural ties have historically been mediated from a Danish perspective. Samani explores Greenlandic art with an emphasis on Inuit women’s perspectives. Each of the film’s three sections is based on a work of art. Two of the artists are Inuit and the third is a Danish artist who has characterised herself as a ‘Greenlandic painter’.


Kalaallit Nunaat (Grönlanti) oli Tanskan siirtomaa yli 300 vuotta, ja kulttuurien väliset siteet ovat historiallisesti välittyneet tanskalaisesta näkökulmasta. Samani tutkii grönlantilaisen taiteen asetelmia inuiittinaisten näkökulmia painottaen. Jokainen elokuvan kolmesta osasta perustuu taideteokseen. Kaksi taiteilijoista on inuiitteja, kolmas ”grönlantilaismaalariksi” itseään nimittänyt tanskalainen.

Maa

Kalaallit Nunaat/Greenland