Esteettömyyslinkit

Nutaaliaasumik inooriaaseqalernerup arnat siuttunngortippai | In the Wake Up Modern Life Women Becom

11min Documentary 2019

Nutaaliaasumik inooriaaseqalernerup arnat siuttunngortippai / In the Wake Up Modern Life Women Becoming Leaders

Nordic premiere. Pohjoismaiden ensi-ilta.

In Greenland, women are increasingly seeking education and training to take over management positions previously held by Danish authorities, but value is also placed on young men who are choosing to become fishermen and trappers. The film, created as a master’s thesis in the Sámi University of Applied Sciences (Koutokeino), tells the story of gender gaps in education and migration in Greenland.


Grönlannissa naiset hakeutuvat yhä enemmän koulutukseen ja voivat siten ottaa hoitaakseen aiemmin tanskalaisten hoitamia johtotehtäviä, mutta arvon ansaitsevat myös nuoret miehet, jotka valitsevat ammatin kalastajina ja ansastajina. Pro gradu -työnä Saamelaisten korkeakouluun (Koutokeino) tehty elokuva kertoo koulutus- ja muuttoliikkeen sukupuolieroista Grönlannissa.

Kieli

Kalaallisut

Maa

Kalaallit Nunaat/Greenland