Esteettömyyslinkit

Geaidnoearus | At the Crossroads

16min Documentary 2021

Finnish premiere. Suomen ensi-ilta.

An activist movement opposes the Norwegian government’s plan to use Repparfjord as a dumping ground for mining waste. The story echoes the historic 1981 protests against the construction of a hydroelectric power plant on the Koutokeino-Alta river. Both rivers were and still are important spawning ground for cod and salmon, and an important resource for Sámi reindeer husbandry and sea fishing.


Aktivistiliike vastustaa Norjan hallituksen suunnitelmaa käyttää Repparfjordia kaivosjätteen kaatopaikkana. Tapauksessa kaikuvat vuoden 1981 historialliset protestit vesivoimalan rakentamista vastaan Koutokeino-Alta-joella. Molemmat joet olivat ja ovat edelleen tärkeitä turskan ja lohen kutualueita ja samalla tärkeä resurssi saamelaiselle porotaloudelle ja merisaamelaisten kalastukselle.