Esteettömyyslinkit

Dokumeanta ealgabivddus | Document about traditional moose hunting

9min Documentary 2021

World Premiere. Maailman ensi-ilta

Niilo Aikio talks about traditional moose hunting in Utsjoki. The documentary was produced as part of the community-based ‘Dialogues and Encounters in the Arctic’ project involving both Sámi and Finnish partners, including the Sámi Education Institute and the universities of Lapland and Umeå.


Niilo Aikio kertoo perinteisestä hirvenmetsästyksestä Utsjoella. Dokumentti on tuotettu osana yhteisölähtöistä Dialogues and Encounters in the Arctic -hanketta, jossa oli mukana saamelaisia ja suomalaisia toimijoita, mm. Saamelaisalueen koulutuskeskus sekä Lapin ja Uumajan yliopistot.

Kieli

North saami

Maa

Sápmi/Finland