Esteettömyyslinkit

Bivdit luosa máhccat | Asking the Salmon to Return

6min Experimental 2023

Nordic premiere. Pohjoismaiden ensi-ilta._**

Salmon, a key ecological and cultural species for the Sámi people, is disappearing from River Teno for a variety of reasons. It’s time to ask them to return.


Lohi, saamelaisten ekologinen ja kulttuurinen avainlaji, on katoamassa Tenolta, monista eri syistä. On aika pyytää sitä palaamaan.

Maa

Sápmi/Finland